Írások a költőről - Kritikák, elemzések, laudációk

Amíg fölragyog a jászol

Nagy Gáspár új kötete

Amíg fölragyog a jászol, meg előtte, s azután… A szü­letés mindig új reményű és mindig emlékező csodája. A betlehemi csillag és jászol ra­gyogása szárazföldeken és tengereken át – így mondja a költő – a betlehemi ragyogás idelátszó fénye az édesanya vajúdásától, a születéstől, a gyerekkortól, a „pax-diáksapkás” évekből, a még megváltatlan tél idejéből, a jászol szalmájának el nem égő, lángragyúlt ragyogásáig. Ver­sek Kossuth-díjas költőnk, Nagy Gáspár elmúlt harminc évéből, s csodálatos rajzok, álomkék mélyből röppenő rajzok a versek ihletében: Ke­resztes Dórától. A költő és a rajzoló kis csodakötete „az új évezred első karácsonyát sze­retné illőn köszönteni”. Kiad­ta a Magyar Könyvklub.


Szikora József
Új Ember, 2001. december 16.


< vissza