Írások a költőről – Kritikák, elemzések, laudációk

Vasy Géza: Szót kér: Nagy Gáspár Magyar Ifjúság, 1973. december 7. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 121. (Koronatűz)
Kormos István: Nagy Gáspár verseiről Élet és Irodalom Új Hang rovat, 1973. október 20.
Görömbei András: Nagy Gáspár: Koronatűz Alföld, 1975. 8. sz. p. 77-79 (Koronatűz)
Vasy Géza: Koronatűz Tiszatáj, 1976. 10. sz. p. 86-88. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 122-126. (Koronatűz)
Böröndi Lajos: Eljöhet értem Jelentkezünk, 1977. 30. sz. (Koronatűz)
Szakolczay Lajos: Az indulás biztonsága Jelenkor, 1977. 7-8. sz. p. 739-742. (Koronatűz) (Halántékdob)
Papp István: Nagy Gáspár: Halántékdob Jelenkor, 1978. 11. sz. p. 1086-1087. (Halántékdob)
Bata Imre: Könyvszemle Népszabadság, 1978. szeptember 13. (Halántékdob)
Bezzeg János: “…Szaltószabadságot érzek…” Napló (Veszprém), 1978. szeptember 9. Vas Népe, 1979. február 10. (Halántékdob)
P. Szabó Ernő: Nagy Gáspár: Halántékdob Palócföld, 1979. 1. sz. p. 29-30. (Halántékdob)
Görömbei András: Nagy Gáspár: Halántékdob Alföld, 1979. 1. sz. p. 82-85. (Halántékdob)
Vasy Géza: Élet halál titka Napjaink, 1979. 12. sz. p. 27. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 131-134. (Halántékdob)
Kabdebó Lóránt: Halántékdob Magyar Nemzet, 1979. ápr. 8. p. 13. (Halántékdob)
Győrffy László: Halántékdob Új Ember, 1979. április 1. (Halántékdob)
Varga Lajos Márton: Halántékdob. Nagy Gáspár verseiről Népszava, 1979. március 17. p. 6. (Halántékdob)
Szakolczay Lajos: Nagy Gáspár Fiatal magyar költők 1969-1978. Szerk. Vasy Géza. Bp., Akadémiai Kiadó, 1980. p. 148-156. (Koronatűz) (Halántékdob)
Kormos István: “Anyámmal hófehérülök” Kormos István: A vasmozsár törője alatt. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982. p. 93-94. Kormos István művei. Bp., Osiris-Századvég Kiadó, 1995. p. 218-219. (Koronatűz)
Mányoki Endre: Lehet keserves dalt tanulni Könyvvilág, 1983. 2. sz. (Földi pörök)
Pomogáts Béla: Kép és dráma Új Írás, 1983. 4. sz. p. 124-126. (Földi pörök)
Szakolczay Lajos: Az élére állított vers Jelenkor, 1983. 4. sz. p. 305-308. Szakolczay Lajos: Ötágú síp. Bp., Magvető Kiadó, 1990. p. 279-288. (Földi pörök)
Monostori Imre: Nagy Gáspár: Földi pörök Kritika, 1983. 5. sz. p. 33-34. (Földi pörök)
Endrődi Szabó Ernő: Világvesztés?! Palócföld, 1983. 5. sz. p. 48-49. (Földi pörök)
Kovács Lajos: Nagy Gáspár: Földi pörök Új Forrás, 1983. 5. sz. p. 74-76. (Földi pörök)
Simon Zoltán: Nagy Gáspár: Földi pörök Kortárs, 1983. 8. sz. p. 1326-1328. (Földi pörök)
Olasz Sándor: Földi pörök Népszava, 1983. április 9. p. 10. (Földi pörök)
Alföldy Jenő: Földi pörök Új Tükör, 1983. február 27. p. 2. (Földi pörök)
Nagy István Attila: “Valami szabadítót mondani” Napjaink, 1984. 2. sz. p. 29-30. (Halántékdob) (Földi pörök)
Kelemen Lajos: Nagy Gáspár: Földi pörök Somogy, 1984. 2. sz. p. 97-99. (Földi pörök)
Görömbei András: Nagy Gáspár földi pörei Forrás, 1984. 8. sz. p. 47-56. Görömbei András: „Ki viszi át...?”. Bp., Szépirodalmi Kiadó, 1986. p. 264-285. (Földi pörök)
Domokos Mátyás: Pillantás az “ÉvTiZeDhAtÁrHíD”-ról Tiszatáj, 1986. 6. p. 33-35. Domokos Mátyás: Átkelés, Áttűnés. Bp., Szépirodalmi Kiadó, 1987. p. 350-354. Domokos Mátyás: Az olvasó fényűzése 2. A költői képzelet nyomában. Bp., Nap Kiadó, 2007. p. 375-379. (Kibiztosított beszéd) (Földi pörök)
Tamási Orosz János: Nagy Gáspár: Áron mondja Új Ember, 1986. december 7. p. 6. ef-lapok, 1987. 2-3. sz. p. 53. (Áron mondja (Gyermekversek Orosz István rajzaival))
Mózsi Ferenc: Söprik a reményt Szivárvány, 1986. május p. 116-117. (Földi pörök)
Kocsis L. Mihály: Egy érintő Könyvvilág, 1987. 10. sz. (Kibiztosított beszéd)
Filep Tamás: “Elviselhetetlenül egyszerű kérdőjelek” ef-lapok, 1988. 4-5. sz. p.96-97. (Kibiztosított beszéd)
Kiss Gy. Csaba: A vers hőse életre kel ef-lapok, 1988. 4-5. sz. p.98.
Kappanyos András - Márkus Béla - Szerdahelyi István: Vita Kritika, 1988. 4. sz. p. 39-40., 8. sz. p. 14-16. (Kibiztosított beszéd)
Görömbei András: Nagy Gáspár: Kibiztosított beszéd Alföld, 1988. 4. sz. p. 74-78. Görömbei András: A szavak értelme. Bp., Püski Kiadó, 1996. p. 228-234. (Kibiztosított beszéd)
Keresztury Tibor: A félrevert éjszaka szívhangjai Jelenkor, 1988. 9. sz. p. 854-856. (Kibiztosított beszéd)
Ágoston Vilmos: Kibiztosított beszéd. Nagy Gáspár versei. Magyar Nemzet, 1988. áprílis 11. (Kibiztosított beszéd)
Zas Lóránt: “Kibiztosított beszéd” Szivárvány, 1988. február p. 150-153. (Kibiztosított beszéd)
Czigány Lóránt: Nagy Gáspár köszöntése Nyugati-Magyarság, 1988. július-augusztus Czigány Lóránt: Vakrepülés. Írások az emigrációból. Bp., A Magyar Nyelv és Kultúra Társasága, 2003. p. 360-366.
Pécsi Györgyi: Nagy Gáspár: Kibiztosított beszéd Új Forrás, 1989. 2. sz. p. 110-111. Pécsi Györgyi: Nagy Gáspár két könyve. Múlik a jövőnk, Mosolyelágazás. Olvasópróbák. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1994. p. 185-196. (Kibiztosított beszéd)
Vasy Géza: Kibiztosított beszéd Népszava, 1989. január 21. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 135-136. (Kibiztosított beszéd)
Zimonyi Zoltán: “Az idők közepén” Válasz Évkönyv 1989/II. Budapest, Veres Péter Társaság, Püski Kiadó, 1989. p. 115-120.
Kárpáti Kamil: “Múlik a Jövőnk” Árgus, 1990. 1. sz. p. 38-40. (Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek))
Márkus Béla: A költő egyszemélyes pere Tiszatáj, 1990. 10. sz. p. 44-52. Márkus Béla: Démonokkal csatázva. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1996. p. 135-145. (Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek))
Vasy Géza: Júdásfa és maszkabál Napóra, 1990. 10. sz. p. 9-13. Vasy Géza: Tárgyiasság és látomás. Bp., Krónika Nova Kiadó, 2000. p. 148-156. Vasy Géza: "Hol zsarnokság van". Bp., Mundus Kiadó, 2005. p. 296-304. (Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek))
Olasz Sándor: Múlik a Jövőnk Forrás, 1990. 4. sz. p. 94-96. (Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek))
Pomogáts Béla: Nagy Gáspár versei Vigília, 1990. 5. sz. p. 394-395. (Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek))
Turcsány Péter: “A tapétás dalnokoktól fényévekre” Jászkunság, 1990. 6. sz. p. 8-10. (Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek))
Gál Ferenc: Nagy Gáspár: Múlik a jövőnk Kortárs, 1990. 7. sz. p. 165-168. (Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek))
T. Zselensky Péter: Nagy Gáspár: Múlik a jövőnk Kritika, 1990. 7. sz. p. 40. (Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek))
Görömbei András: Nagy Gáspár: Múlik a jövőnk Magyar Napló, 1990. 8. sz. (február 22.) p. 6. Görömbei András: A szavak értelme. Bp., Püski Kiadó, 1996. p. 234-238. (Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek))
Tandori Dezső: “Halálon túl kicsit…” Élet és Irodalom, 1990. április 27. p. 14. (Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek))
Szávai Géza: “Megy a gőzös uzsedára, Uzsedomba!” Dátum, 1990. febr. 26. p. 8. (Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek))
Szekér Endre: Múlik a jövőnk Napjaink, 1990. jún. p. 31-32. (Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek))
Cs. Varga István: Múlik a jövőnk Egri Újság, 1990. május (Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek))
Vasy Géza: “…egy élére állított vers” Népszava, 1990. május 26. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 137-139. (Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek))
Rónay László: Botrányhősből – költő Magyar Hírlap, 1990. március 24. (Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek))
Kocsis L. Mihály: Veszedelmes iszonyok Dátum, 1990. március 3. (Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek))
Cs. Varga István: Mennyit nyomnak földi pöreink? Kisalföld, 1990. március 31. (Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek))
Szakolczay Lajos: Töretlen gerincek kopogtatása Szakolczay Lajos: Ötágú síp. Bp., Magvető Kiadó, 1990. p. 271-279. (Koronatűz) (Halántékdob)
Borcsa János: Mű és alkotó Jelenlét, 1991. 7. sz. p. 53. (Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek))
Vasy Géza: Nagy Gáspár: Mosolyelágazás Vigília, 1993. 10. sz. p. 795-796. (Mosolyelágazás)
Szakolczay Lajos: A politika senkiföldjén Új Magyarország, 1993. dec. 23. Szakolczay Lajos: Korforduló. Bp., Széphalom Könyvműhely, 1999. p. 246-248. (Mosolyelágazás)
Dippold Pál: Magyar vérnyomás Élet és Irodalom, 1993. júl. 16. (Mosolyelágazás)
Karádi Zsolt: Nagy Gáspár: Mosolyelágazás Kelet-Magyarország, 1993. okt. 9. (Mosolyelágazás)
Karádi Zsolt: Abból a jászolból… Holnap, 1993. október p. 85-90. (Mosolyelágazás) (Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek))
Petőcz András: Az ébrenlét bűvöletében Könyvvilág, 1994. 11. sz. p. 13. (Fölös ébrenlétem)
Szakolczay Lajos: A szeretet hajtószíja Kortárs, 1994. 12. sz. p. 97-100. (Fölös ébrenlétem)
Pécsi Györgyi: Nagy Gáspár: Mosolyelágazás Tiszatáj, 1994. 2. sz. p. 70-72. Pécsi Györgyi: Olvasópróbák. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1994. p. 192-196. (Mosolyelágazás)
Vasy Géza: Nagy Gáspár: Mosolyelágazás Forrás, 1994. 6. sz. 73-74. Vasy Géza: Versekhez közelítve. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2006. p. 133-136. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 151-152 (Mosolyelágazás)
Pomogáts Béla: Csendes keresztút Vigília, 1994. 7. sz. p. 534-535. (Fölös ébrenlétem)
Vajda Gábor: Kínos mosolyok Kortárs, 1994. 7. sz. p. 92-95. (Mosolyelágazás)
Tarján Tamás: Fölös ébrenlétem Népszabadság, 1994. április 30. (Fölös ébrenlétem)
Bakonyi István: Nagy Gáspár: Mosolyelágazás, Fölös ébrenlétem Magyar Élet, 1994. jún. p. 43-44. (Mosolyelágazás) (Fölös ébrenlétem)
Vasy Géza: Egy költő 1993-ban Heti Nemzeti Újság, 1994. június 3. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 153-154. (Fölös ébrenlétem)
Rónay László: Nagy Gáspár: Fölös ébrenlétem Új Ember, 1994. november 20. (Fölös ébrenlétem)
Csűrös Miklós: Szeretet és figyelem Polisz, 1994. nyár p. 87-88. (Fölös ébrenlétem)
Sultz Sándor: A kert gazos Esti Hírlap, 1994. szeptember 28. p. 7. (Fölös ébrenlétem)
Vasy Géza: Közép-Európa és a költészet Új Forrás, 1995. 10. sz. p. 36-40 Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 155-158. (Zónaidő (Vers, műfordítás, esszé))
Olasz Sándor: Zónaidő Életünk, 1995. 11. sz. p. 1054-1056. (Zónaidő (Vers, műfordítás, esszé))
Görömbei András: A költő egyenes testtartása Magyar Napló, 1995. 11. sz. p. 41-42. (Zónaidő (Vers, műfordítás, esszé))
Tarján Tamás: Nagy Gáspár: Augusztusban, Ludvik Jahn nyomában Vigília, 1995. 12. sz. p. 954-955. (Augusztusban, Ludvík Jahn nyomában (legény-részlet ))
Devecseri Zoltán: Ezredvégi fényben Műhely, 1995. 2-3. p. 115-119. (Mosolyelágazás) (Fölös ébrenlétem)
Zalán Tibor: Könyvflekken Szivárvány, 1995. 3. sz. p. 148. (Zónaidő (Vers, műfordítás, esszé))
Domokos Mátyás: Nagy Gáspár “Zónaidejéről”, amely mindannyiunké Forrás, 1995. 9. sz. p. 27-28. (Zónaidő (Vers, műfordítás, esszé))
Veress Miklós: Közös táj – közös ecsettel Új Magyarország, 1995. aug. 18. p. 8. (Zónaidő (Vers, műfordítás, esszé))
Fűzfa Balázs: Eljegyezve a történelemmel Népszabadság, 1995. aug. 4. (Zónaidő (Vers, műfordítás, esszé))
Kelecsényi László: Egyetlen édes szerelmünk. Nagy Gáspár prózakötete Magyar Nemzet, 1995. dec. 8. p. 8. (Augusztusban, Ludvík Jahn nyomában (legény-részlet ))
Parancs János: Nagy Gáspár: Zónaidő Új Ember, 1995. júlus 23. p. 8. (Zónaidő (Vers, műfordítás, esszé))
Kiss Dénes: Időövezet – övező idő Új Magyarország, 1995. szeptember 2. p. 14-15. (Zónaidő (Vers, műfordítás, esszé))
Bartis Ferenc: Keresztmetszet A Céh, 1996. 1. sz. p. 11-12. (Mosolyelágazás)
Vekerdi László: Nagy Gáspár: Zónaidő Kortárs, 1996. 3. sz. p. 110-112. (Zónaidő (Vers, műfordítás, esszé))
Bakonyi István: Nagy Gáspár: augusztusban, Ludvík Jahn nyomában Pannon Tükör, 1996. 3. sz. p. 69. (Augusztusban, Ludvík Jahn nyomában (legény-részlet ))
Gutai István: Nagy Gáspár: Zónaidő Somogy, 1996. 5-6. sz- p. 607-608. (Zónaidő (Vers, műfordítás, esszé))
Tüskés Tibor: Nagy Gáspár: (legény-részlet) Lyukasóra, 1996. 5. sz. p. 29. (Augusztusban, Ludvík Jahn nyomában (legény-részlet ))
Gróh Gáspár: Nagy Gáspár: Augusztusban, Ludvik Jahn nyomában Életünk, 1996. 8. sz. p. 802-804. Gróh Gáspár: Egymásért vagyunk. Bp., Kortárs Kiadó, 2000. p. 87-89. (Augusztusban, Ludvík Jahn nyomában (legény-részlet ))
B. Juhász Erzsébet: Nagy Gáspár: Zónaidő Élet és Irodalom, 1996. február 16. (Zónaidő (Vers, műfordítás, esszé))
Márkus Béla: Szócipelők és csókmesterek Debreceni 7 nap, 1996. január 27. Márkus Béla: Nem dolgunk feledni. Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, 2000. p. 87-89. (Augusztusban, Ludvík Jahn nyomában (legény-részlet ))
Lovas Ildikó: Mégse tréfa Tiszatáj, 1997. 12. sz. p. 85-87. (Augusztusban, Ludvík Jahn nyomában (legény-részlet ))
Nagy Gábor: “Eszelős napok, évek jönnek” Kortárs, 1998. 10. sz. Nagy Gábor: Az olvasás tétje. Bp., Magyar Napló, 2003. p. 110-117. (Tudom, nagy nyári délután lesz)
Gróh Gáspár: Közéletiség és metafizika Új Könyvpiac, 1998. 11. sz. június Gróh Gáspár: Egymásért vagyunk. Bp., Kortárs Kiadó, 2000. p. 90-91. (Tudom, nagy nyári délután lesz)
Monostori Imre: A Nagy Gáspár – Nagy Imre ügy az Új Forrásban Kortárs, 1998. 12. sz. p. 52-57.
Görömbei András: A történelemmel eljegyezve Pannon Tükör, 1998. 3. sz. p. 29-30.
Márkus Béla: Tudom, nagy nyári délután lesz Tiszatáj, 1998. 8. sz. p. 77-82. Márkus Béla: Nem dolgunk feledni. Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, 2000. p. 29-35. (Tudom, nagy nyári délután lesz)
Rónay László: Törmelék Új Ember, 1998. augusztus 16. p. 8. (Tudom, nagy nyári délután lesz)
Ködöböcz Gábor: “Amíg csak bírom helyetted írom” Líceumi Paletta, 1998. december p. 7.
Albert Zsuzsa: Ki tud megbocsátani? Magyar Nemzet, 1998. június 6. p. 19. (Tudom, nagy nyári délután lesz)
Pósa Zoltán: Eljön értünk a Nagy Rendező Demokrata, 1998. november 27. p. 43. (Tudom, nagy nyári délután lesz)
Tüskés Tibor: Nagy Gáspár új kötete Lyukasóra, 1998. október p. 30. (Tudom, nagy nyári délután lesz)
Kelemen Zoltán: Különös októberi kert Pannon Tükör, 1999. 1. sz. p. 76-77. (Tudom, nagy nyári délután lesz)
Szakolczay Lajos: Beszédes hallgatás – trombitaerővel Bárka, 1999. 1. sz. p. 99-102. (Szabadrabok (Egybegyűjtött versek, 1968–1998))
Görömbei András: Költő a kilencvenes években Új Forrás, 1999. 1.sz. p. 5-20. Görömbei András: Létértelmezések. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1999. p. 201-220. (Tudom, nagy nyári délután lesz)
Jánosi Zoltán: Ábrák a Balassi-kardra Új Horizont, 1999. 2. sz. p. 57-60.
Vasy Géza: Az eszmélet ideje Műhely, 1999. 3. sz. p. 70-71. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 159-164. (Tudom, nagy nyári délután lesz)
Ágh István: “Úgy pörgetett a múlt s jövő…” Hitel, 1999. 5. sz. p. 4-5.
Monostori Imre: “Egyszer mindent az Ő szemével látunk” Magyar Napló, 1999. 5. sz. p. 48-49. Monostori Imre: Mesterek, kortársak. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2000. p. 213-218. (Tudom, nagy nyári délután lesz)
Ablonczy László: Nagy Gáspár utolsó szalmaszálai Reformátusok Lapja, 1999. december 19. p. 4. (Szabadrabok (Egybegyűjtött versek, 1968–1998))
Osztovits Ágnes: Emelt fővel Magyar Nemzet, 1999. július 29. (Szabadrabok (Egybegyűjtött versek, 1968–1998))
Kőrösiné Merkl Hilda: “Legyen ami még késik” Budakeszi Hírmondó, 1999. március p. 2.
Bodnár Dániel: Nagy Gáspár: Szabadrabok Demokrata, 1999. nov. 18. p. 40. (Szabadrabok (Egybegyűjtött versek, 1968–1998))
Bogdán László: Tőrbot A Hét, 1999. október 7. p. 6. (Szabadrabok (Egybegyűjtött versek, 1968–1998))
Alföldy Jenő: A morális kérdések költője Új Könyvpiac, 1999. október p. 7. Alföldy Jenő: Temlomépítők (költők, könyvek, versek). Hét Krajcár Kiadó, 2006. p. 83-85. (Szabadrabok (Egybegyűjtött versek, 1968–1998))
Bogdán László: Szabadrabok Háromszék, 1999. szeptember 11. (Szabadrabok (Egybegyűjtött versek, 1968–1998))
Rónay László: “Szabadrabok” Új Ember, 1999. szeptember 19. (Szabadrabok (Egybegyűjtött versek, 1968–1998))
Ács Margit: Költő a sohasem örök nyárban Tiszatáj, 1999/5. p. 4-8. Ács Margit: A hely hívása. Lakitelek, Antológia Kiadó, 2000. p. 315-322 (Tudom, nagy nyári délután lesz)
Kalász Márton: Nagy Gáspár: Szabadrabok Vigília, 2000. 1. sz. p. 76-77. Kalász Márton: Atossza kiálynő álma. Bp., Kortárs Kiadó, 2006. p. 93-95 (Szabadrabok (Egybegyűjtött versek, 1968–1998))
Cseke Péter: Húsz év a kétezerből Korunk, 2000. 12. p. 111-119. Cseke Péter: Időrobbanás. Bp., Széphalom Könyvműhely, 2003. p. 247-260. (Szabadrabok (Egybegyűjtött versek, 1968–1998)) (Húsz év a kétezerből)
Pósa Zoltán: A távozás idilli tragikuma Árgus, 2000. 2. sz. p. 61-62. (Tudom, nagy nyári délután lesz)
Jánosi Zoltán: “Ítéletidőben, puszta-országban” Kortárs, 2000. 3. sz. Jánosi Zoltán: Idő és ítélet. Miskolc, Felsőmagyarországi Kiadó, 2001. p. 201-222. (Szabadrabok (Egybegyűjtött versek, 1968–1998))
Szabó Ferenc: Verskötet a szabadságról Távlatok, 2000. 4. sz. p. 648-650. (Szabadrabok (Egybegyűjtött versek, 1968–1998))
Baán Tibor: Nagylátószög Műhely, 2000. 6. sz. Baán Tibor: Szerepválaszok, Orpheusz Kiadó, 2004. p. 176-190.
Ágh István: Egy arc poetica megvalósulása Tiszatáj, 2000. 8. sz. p. 86-92. Ágh István: Ahogy a vers mibennünk. Bp., Széphalom, 2001. p. 422-432. (Szabadrabok (Egybegyűjtött versek, 1968–1998))
Rónay László: Egy korszak mérlege Új Ember, 2000. június 25. (Húsz év a kétezerből)
Bakonyi István: A költő és a folyóirat Árgus, 2001. 1. sz. p. 64-65. Bakonyi István.: Az ige őrzői. Miskolc, Székesfehérvár, Felsőmagyarország Kiadó, Kodolányi János Főiskola, 2001. p. 178-183. Bakonyi István: Titokkereső irodalom. Miskolc, Felsőmagyarországi Kiadó, 2006. p. 100-103. (Húsz év a kétezerből)
Görömbei András: Félelmen túli tartományban Tiszatáj, 2001. 1. sz. p. 90-96. Görömbei András: Irodalom és nemzeti önismeret. Bp., Nap Kiadó, 2003. p. 379-390. (Húsz év a kétezerből)
Csiki László: Öröknyár Képes Extra, 2001. 9. sz. p. 10-11. (Szabadrabok (Egybegyűjtött versek, 1968–1998))
Gáspári László: Mondatösszevonás-típusok és funkciók Nagy Gáspár költői nyelvében Magyar Nyelvőr, 2001. április-június
Kovács Gáborné: “Aki szívében útjait viszi” BaÁRka, 2001. dec. p. 38-39. (Amíg fölragyog a jászol (Versek Keresztes Dóra illusztrációival))
Szikora József: Amíg fölragyog a jászol Új Ember, 2001. december 16. (Amíg fölragyog a jászol (Versek Keresztes Dóra illusztrációival))
Jánosi Zoltán: “Két part között a hit” Jánosi Zoltán: Idő és ítélet. Miskolc, Felsőmagyarországi Kiadó, 2001. p. 223-244.
Koppány Zsolt: Kultikum és fénylő magasság Somogy, 2002. 2. p. 181-183. Koppány Zsolt: A hóhérság eszkalációja. Bp., Bíró Family Kft., 2002. p. 152-155. (Húsz év a kétezerből)
Gáspári László: Retorikai-stilisztikai konstrukcionális egységek grammatikai szerveződése Magyar Nyelvőr, 2002. január-március
Pósa Zoltán: Fájón aktuális költemények Magyar Nemzet, 2002. október 22. p. 15. (…nem szabad feledNI…! (Versek – 1956 láthatatlan emlékművének talapzatára))
Rónay László: “Feltámadás a halálból”: Nagy Gáspár Rónay László: Isten nem halt meg. A huszadik századi magyar spirituális líra. Bp., Szent István Társulat, 2002. p. 261-270.
Sándor György: Nagy Gáspárról kézirat, 2003.
Szakolczay Lajos: Vérző lélegzet Bárka, 2003. 1. sz. p. 132-135. (…nem szabad feledNI…! (Versek – 1956 láthatatlan emlékművének talapzatára))
Kelemen Lajos: …nem szabad feledNI…! Szépirodalmi Figyelő, 2003. 1. sz. p. 71-73. (…nem szabad feledNI…! (Versek – 1956 láthatatlan emlékművének talapzatára))
Vilcsek Béla: Élére állított versek Árgus, 2003. 10. sz. p. 46-57. (Ezredváltó, sűrű évek)
Görömbei András: Ezredváltó, sűrű évek Tiszatáj, 2003. 12.sz. p. 79-90. (Ezredváltó, sűrű évek)
Papp Endre: Dac és remény Bárka, 2003. 4. sz. p. 127-130. (Ezredváltó, sűrű évek)
Görömbei András: Két rendszerváltó vers Új Forrás, 2003. 9. sz. p. 25-35.
Mórocz Zsolt: “Az információ ellenőrzött” Magyar Szemle, 2003. április p. 165-172. Mórocz Zsolt: Posztmodern életfa. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2003. p. 309-316. (…nem szabad feledNI…! (Versek – 1956 láthatatlan emlékművének talapzatára))
Pósa Zoltán: Ezredváltó, sűrű évek Magyar Nemzet, 2003. augusztus 14. p. 15. (Ezredváltó, sűrű évek)
Rónay László: Sűrű évek – versekben Új Ember, 2003. augusztus 3. (Ezredváltó, sűrű évek)
Papp Endre: “Makacs szívünk csak a reménynek adja meg magát” Könyvpiac, 2003. június (Ezredváltó, sűrű évek)
Osztovits Ágnes: A lírikus naplója Heti Válasz, 2003. június 27. p. 43. (Ezredváltó, sűrű évek)
Prágai Tamás: Ezredváltó, sűrű évek Szabad Föld, 2003. okt. 24. p. 22. (Ezredváltó, sűrű évek)
Görömbei András: Nagy Gáspár Költők könyve. 93 vers portré (ön)életrajz miniesszé. Összeállította és szerkesztette Kőrössi P. József. Noran Kiadó, Budapest, 2003. p.136.
Görömbei András: Gyökerek és mesterek Új Horizont, 2004. 1. sz. p. 31-41. Görömbei András: Nagy Gáspár. Pozsony, Kalligram Kiadó, 2004. p. 20-36.
Aniszi Kálmán: Ötvenhat igaza Kapu, 2004. 10. p. 50. A CÉH, 2004. 10. sz. Nyugati Magyarság, 2004. október (…nem szabad feledNI…! (Versek – 1956 láthatatlan emlékművének talapzatára))
Görömbei András: Szavak a rengetegből Hitel, 2004. 10. sz. Görömbei András: Azonosságtudat, nemzet, irodalom. Budapest, Nap Kiadó, 2008. p. 333-344. (Szavak a rengetegből (Esszék, kritikák, emlékezések))
Ménesi Gábor: Szavak a rengetegből Új Forrás, 2004. 10. sz. p. 73-78. (Szavak a rengetegből (Esszék, kritikák, emlékezések))
Petrik Béla: “…s lám a múlt, el sem múlt!” Árgus, 2004. 11. sz. p. 102-109. (Szavak a rengetegből (Esszék, kritikák, emlékezések))
Vasy Géza: Egy költő világszemlélete – prózában Tiszatáj, 2004. 12. sz. p. 70-78. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 165-170. (Szavak a rengetegből (Esszék, kritikák, emlékezések))
Nagy Gábor: Az emlékező magányossága Kortárs, 2004. 3. sz. p. 101-105. (Ezredváltó, sűrű évek)
Rónay László: Nagy Gáspár: Ezredváltó, sűrű évek Vigília, 2004. 3. sz. p. 236-238. (Ezredváltó, sűrű évek)
Bakonyi István: Szavak a rengetegből Duna-part, 2004. 4. sz. Bakonyi István: Titokkereső irodalom. Miskolc, Felsőmagyarországi Kiadó, 2006. p. 104-106. (Szavak a rengetegből (Esszék, kritikák, emlékezések))
Pécsi Györgyi: Nagy Gáspár: Ezredváltó, sűrű évek Új Forrás, 2004. 4. sz. p. 24-32. Pécsi Györgyi: Folytatódik. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2007. p. 57-66. (Ezredváltó, sűrű évek)
Kerék Imre: Nagy Gáspár: Ezredváltó, sűrű évek Műhely, 2004. 6. sz. (Ezredváltó, sűrű évek)
Kelemen Lajos: Nagy Gáspár: Szavak a rengetegből Szépirodalmi Figyelő, 2004. 6. sz. p. 151-152. (Szavak a rengetegből (Esszék, kritikák, emlékezések))
Ablonczy Bálint: A legkisebb Nagy (költészet a közélet rengetegében) UFI, 2004. december (Szavak a rengetegből (Esszék, kritikák, emlékezések))
Agonás Szonja: Költő a költészetről Heti Válasz, 2004. július 15. (Szavak a rengetegből (Esszék, kritikák, emlékezések))
Szekér Endre: Ezredváltó, sűrű évek Bécsi Napló, 2004. november-december (Ezredváltó, sűrű évek)
Cs. Varga István: “A lét reménye” Új Könyvpiac, 2004. szeptember (Szavak a rengetegből (Esszék, kritikák, emlékezések))
Nagy Gábor: A “félelmen túli tartomány” költője Új Könyvpiac, 2004. szeptember p. 9.
Babosi László: A költészet és a történelem “szabadrabja” Bárka, 2005. 1. sz. p. 113-115.
Vilcsek Béla: Íróportré Szépirodalmi Figyelő, 2005. 1. sz. p. 76-83. Íróportrék I. Szerk.Thimár Attila Bp., Szépirodalmi Figyelő, 2006. p. 117-129.
Rónay László: Nagy Gáspár: Szavak a rengetegből Vigília, 2005. 11. sz. p. 927-928. (Szavak a rengetegből (Esszék, kritikák, emlékezések))
Sturm László: Nagy Gáspár: Ezredváltó, sűrű évek Életünk, 2005. 4. sz. p. 48-51. (Ezredváltó, sűrű évek)
Vilcsek Béla: Az “én” a “te”-ben Kortárs, 2005. 5. sz. p. 93-101. (Szavak a rengetegből (Esszék, kritikák, emlékezések))
Ekler Andrea: “Nincs módunk kitérni a hűség elől” Új Forrás, 2005. 8. sz. Cselekvő irodalom. Írások Görömbei András tiszteletére. Szerkesztette: Ekler Andrea és Bertha Zoltán Bp., 2005. p. 54-63.
Péntek Orsolya: Csak a rábízottat hűséggel őrizze Magyar Nemzet, 2005. december 29. p. 15. (Közelebb az életemhez (Emlékezések, vallomások, megnyitók, interjúk))
Ekler Andrea: Szubjektív térkép Új Könyvpiac, 2005. december 8. (Közelebb az életemhez (Emlékezések, vallomások, megnyitók, interjúk))
Borcsa János: Nagy Gáspár találkozásai Irodalmi Jelen, 2005. július p. 17. (Szavak a rengetegből (Esszék, kritikák, emlékezések))
Pécsi Györgyi: Irodalomtörténeti mestermunka Irodalmi Jelen, 2005. március p. 16.
Németh István Péter: Az el nem múló múltról VárUcca, 2006. 1. sz. p. 108-111. (…nem szabad feledNI…! (Versek – 1956 láthatatlan emlékművének talapzatára))
Hanti Krisztina: 1956 Nagy Gáspár költészetében Hitel, 2006. 10. sz. p. 120-124.
Heltai Bálint: Néhány mondat Nagy Gáspár költészetéről Hitel, 2006. 10. sz. p. 125-135.
Vasy Géza: Nagy Gáspár – Október költője Magyar Napló, 2006. 10. sz. p. 23-24. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 176-179. (1956 fénylő arcai (Versek Kiss Iván rajzaival))
Rónay László: 1956 fénylő arcai Vigília, 2006. 10. sz. p. 796-797. (1956 fénylő arcai (Versek Kiss Iván rajzaival))
Görömbei András: 1956 fénylő arcai Hitel, 2006. 10. sz. p. 82-85. Görömbei András: Azonosságtudat, nemzet, irodalom. Budapest, Nap Kiadó, 2008. p. 356-361. (1956 fénylő arcai (Versek Kiss Iván rajzaival))
Ferenczes István: Nagy Gáspár laudációja Székelyföld, 2006. 12. sz. p. 141-142.
N. Pál József: Magyar nyom – Isten költeményén Hitel, 2006. 12. sz. p. 32-43. (Szavak a rengetegből (Esszék, kritikák, emlékezések)) (Közelebb az életemhez (Emlékezések, vallomások, megnyitók, interjúk))
Vasy Géza: Bevezetés és 12 pont Nagy Gáspárról Hitel, 2006. 12. sz. p. 45-47. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 180-183
Petrik Béla: „…töretlen gerincek kopogtatása…” Bárka, 2006. 2. sz. p. 123-128. (Közelebb az életemhez (Emlékezések, vallomások, megnyitók, interjúk))
Szabó Ferenc: Olvasónapló Távlatok, 2006. 2. sz. p. 222-224. (Közelebb az életemhez (Emlékezések, vallomások, megnyitók, interjúk))
Mezey Katalin: Nagy Gáspár és 1956 Magyar Napló, 2006. 4. sz.
Szemadám György: Két forradalom Magyarországon Magyar Napló, 2006. 4. sz. p. 14-18.
Görömbei András: Közelebb az életemhez Tiszatáj, 2006. 4. sz. p. 93-99. Görömbei András: Azonosságtudat, nemzet, irodalom. Budapest, Nap Kiadó, 2008. p. 345-355. (Közelebb az életemhez (Emlékezések, vallomások, megnyitók, interjúk))
Hanti Krisztina: Szívbe égetett szabadság Szépirodalmi Figyelő, 2006. 5. sz. p. 113-115. (1956 fénylő arcai (Versek Kiss Iván rajzaival))
Alexa Károly: Nagy Gáspár: “Szavak az életemhez” Életünk, 2006. 6. sz. p. 89-94. (Szavak a rengetegből (Esszék, kritikák, emlékezések)) (Közelebb az életemhez (Emlékezések, vallomások, megnyitók, interjúk))
Alexa Károly: A népiesség – ma, a politikai költészet – ma Életünk, 2006. 7-8. sz. p. 138-141.
Zsille Gábor: 1956 fénylő arcai Új Ember, 2006. augusztus 20. p. 24. (1956 fénylő arcai (Versek Kiss Iván rajzaival))
Juhász Judit: A költő hangja Új Ember, 2006. december 3. p. 11. (Szabadítót mondani (2CD – 110 vers a költő hangján))
Babosi László: Közelebb az életemhez Irodalmi Jelen, 2006. nov. p. 21. (Közelebb az életemhez (Emlékezések, vallomások, megnyitók, interjúk))
Kőrösiné Merkl Hilda: Nagy Gáspár a Széchenyi Társaság díjazottja Budakeszi Iránytű, 2006. november p. 7.
Görömbei András: Nagy Gáspár Magyar Örökség díjas Szabad Újság, 2006. október 18. p. 11. Görömbei András: Sors és alkalom. Szeged, Tiszatáj, 2008. p. 136-138.
Kelemen Erzsébet: Hótalan a hegyek inge Széphalom Évkönyv 16. Kazinczy Ferenc Társaság, 2006. p. 416-421. Kelemen Erzsébet: Hét színkép. Tanulmányok, kritikák. Budapest, Ráció Kiadó, 2010. p. 37-43.
Szabó István Pál: Nagy Gáspár – Kormos István – Bohumil Hrabal – Szabó Feri Duna-part, 2007. 1-2. sz. p. 16-18.
Ködöböcz Gábor: “Fényből s gondból egyberostált ember-vándor” Új Hegyvidék, 2007. 1-2. sz. p. 62-64.
Gerliczki András: Párhuzamos koporsók – párhuzamos életek Új Hegyvidék, 2007. 1-2. sz. p. 69-73. (Földi pörök)
Karádi Zsolt: “A síri csöndben kövek zuhognak” Új Hegyvidék, 2007. 1-2. sz. p. 74-79. (Zónaidő (Vers, műfordítás, esszé))
Nagy Balázs: Biblikus motívumkör Nagy Gáspár költészetében Új Hegyvidék, 2007. 1-2. sz. p. 80-85. (Koronatűz) (Ezredváltó, sűrű évek)
Vasy Géza: Nagy Gáspár vallomásai Kortárs, 2007. 1. sz. Vasy Géza: Tíz kortárs költő. Miskolc, Szolnok, Felsőmagyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, 2007. p. 171-175. (Közelebb az életemhez (Emlékezések, vallomások, megnyitók, interjúk))
Ködöböcz Gábor: Nagy Gáspár költészetének ’56-os vonulata Confessio, 2007. 1. sz. (…nem szabad feledNI…! (Versek – 1956 láthatatlan emlékművének talapzatára))
Alföldy Jenő: Hol tanítják a bátorságot? Magyar Napló, 2007. 1. sz. p. 29-30.
Antal Attila: Történelem és aktualitás Magyar Napló, 2007. 10. sz. p. 20-21.
Pécsi Györgyi: “A remény sohasem meghaló” Hitel, 2007. 10. sz. p. 24-29. Nagy Gáspár: Szaltószabadság. Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2008. p. 213-220.
Vasy Géza: “fényeddel ránk süt a csillagoltár” Tiszatáj, 2007. 11. sz. p. 92-96. (Sárfelirat (Posztumusz versek))
A. Jászó Anna: Nagy Gáspár: Symphonia Ungarorum Magyartanítás, 2007. 2. sz. p. 22-25.
Kelemen Lajos: “…amiből jöttem, amiből vagyok” Műhely, 2007. 2. sz. p. 63-64. (Szavak a rengetegből (Esszék, kritikák, emlékezések)) (Közelebb az életemhez (Emlékezések, vallomások, megnyitók, interjúk))
Imre László: Nagy Gáspár “dícsérete” a Magyar Kultúra Napján Hitel, 2007. 3. sz. p. 49-50.
Heltai Bálint: Kereszténység, istenkeresés, istenhit Nagy Gáspár költészetében Lelkipásztor, 2007. 3. sz. p. 94-95.
Görömbei András: Sárfelirat Hitel, 2007. 7. sz. p. 119-123. Görömbei András: Azonosságtudat, nemzet, irodalom. Budapest, Nap Kiadó, 2008. p. 362-371. (Sárfelirat (Posztumusz versek))
Nagy Gábor: Hatalom, medialitás és emlékezet Életünk, 2007. 8. sz. p. 33-50.
Monostori Imre: Közelebb Nagy Gáspárhoz Új Forrás, 2007. 8. sz. p. 93-105. (Szavak a rengetegből (Esszék, kritikák, emlékezések)) (Augusztusban, Ludvík Jahn nyomában (legény-részlet ))
Szekér Endre: Másra is emlékezzünk Bécsi Napló, 2007. január-február p. 12. (1956 fénylő arcai (Versek Kiss Iván rajzaival))
Tarján Tamás: Égi lábnyom Irodalmi Jelen, 2007. június p. 20. (Sárfelirat (Posztumusz versek))
Ekler Andrea: Amikor Isten a “lámpásából egy fénycsomót villant” Új Könyvpiac, 2007. szeptember 7. (Összegyűjtött versek)
Olasz Sándor: Útban Kosztolányihoz Bárka, 2008. 2. sz. p. 109-111. (Sárfelirat (Posztumusz versek))
Korzenszky Richárd OSB: Hullámzó vizeken kereszt Hitel, 2008. 5. sz. p. 81-86. (Hullámzó vizeken kereszt (Versciklus König Róbert linómetszeteivel, magyar-német nyelvű, ford.: Kárpáti Pál))
Órás Enikő: Nagy Gáspár és Szabó Lőrinc kapcsolata "A vers mégis maga a remény". In memoriam Nagy Gáspár. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Irodalom Tanszéke, 2008. 80-85.
Szakolczay Lajos: Lapátolni kell a szabadságból Magyar Napló, 2008. április. p. 35-41. Nagy Gáspár - Szakolczay Lajos: Ameddig temetetlen holtak lesznek... Interjú, versek, fotók. Bp., Magyar Napló Kiadó, 2008. p. 59-75.
Borcsa János: Nagy Gáspár grafitpora Irodalmi Jelen, 2008. július-augusztus. p. 19. (Szaltószabadság. (Válogatott versek))
Szakolczay Lajos: Nagy Gáspár hűsége Magyar Múzsa, 2008. október. p. 13-20.
Dobos Marianne: Belátás "A vers mégis maga a remény". In memoriam Nagy Gáspár. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Irodalom Tanszéke, 2008. p. 19-26.
Antal Balázs: “hosszú kéjben megmártott szövegtöredékek” "A vers mégis maga a remény". In memoriam Nagy Gáspár. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Irodalom Tanszéke, 2008. p. 27-35. (Augusztusban, Ludvík Jahn nyomában (legény-részlet ))
Rutkai Balázs: Nagy Gáspár társadalomképe "A vers mégis maga a remény". In memoriam Nagy Gáspár. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Irodalom Tanszéke, 2008. p. 57-64.
Nagy Csilla: A tizedik év "A vers mégis maga a remény". In memoriam Nagy Gáspár. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Irodalom Tanszéke, 2008. p. 65-70.
Veláczki László: Közelítések Nagy Gáspár költészetéhez "A vers mégis maga a remény". In memoriam Nagy Gáspár. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Irodalom Tanszéke, 2008. p. 95-107.
Ekler Andrea: “Mentsétek…. meg a verseket” Magyar Napló, 2009. 4. sz. p. 37-39. (Sárfelirat (Posztumusz versek))
Petrik Béla: A tejfogakhoz Hitel, 2009. 5. sz. p. 17-29.
Kulin Borbála: In memoriam Nagy Gáspár Hitel, 2009. 5. sz. p. 47-49.
Papp Endre: A nyelv felszabadít Hitel, 2009. 5. sz. p. 6-14.
Monostori Imre: “…a költő már csak ilyen: személyiségét kitágítja a világmindenségre…” Új Forrás, 2009. 6. sz. p. 47-50.
Szakolczay Lajos: A névadó erkölcse Új Forrás, 2009. 6. sz. p. 51-52.
Borsodi L. László: “Hinni a mérleg kristály-Krisztusában” Székelyföld, 2009. 8. sz. p. 153-161. (Szaltószabadság. (Válogatott versek))
Botos Katalin: 1956 és Nagy Gáspár keresztény szellemisége Magyar Szemle, 2009. 9.-10. sz.
Gyurácz Ferenc: Nagy Gáspár költészete a rendszerváltozás küszöbéig Gyurácz Ferenc: Személyes ügyeim. Vasszilvágy, Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2009. p. 67-73.
Simon Ferenc: A beszédcselekvés (po)etikája Eső, irodalmi lap, 2009. 2. sz. p. 58-72. (Összegyűjtött versek)
Gőbel Ágoston: Az önfeláldozás motívuma Nagy Gáspár költészetében Kortárs, 2010. 5. sz. p. 39-55.
Petrik Béla: Az utolsó iramodás Hitel, 2010. 5. sz. p. 78-83. (Sárfelirat (Posztumusz versek))
Pécsi Györgyi: Kanizsa-vár Nagyítás, 2010. február 24. p. 13. (Kanizsa-vár (vissza))
Kiss Gy. Csaba: A zóna ideje, avagy közép-európai emlékezetalakzatok Kortárs, 2012. 9. sz. Nagy Gáspár Emlékkonferencia. Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei 3. Bp., 2013. p. 15-22 (Zónaidő (Vers, műfordítás, esszé))
Ekler Andrea: Nagy Gáspár szabadságfogalmáról Kortárs, 2012. 9. sz. p. 73-75 Nagy Gáspár Emlékkonferencia. Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei 3. Bp., 2013. p. 129-134
Jánosi Zoltán: “Kőbe csiszolt villám” Kortárs, 2012. 9. sz. p. 76-83 Nagy Gáspár Emlékkonferencia. Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei 3. Bp., 2013. p. 101-117
Petrik Béla: Két feljegyzés Nagy Gáspár írószövetségi lemondása kapcsán Kortárs, 2012. 9. sz. p. 86-90 Nagy Gáspár Emlékkonferencia. Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei 3. Bp., 2013. p. 23-33
Spannraft Marcellina: A jászol és az utolsó szalmaszál Vallástudományi Szemle, 2014. 3-4. sz. p. 122-127.
Papp Endre: Az “istenképűség” bizodalma az esztétikában Hitel, 2015. január p. 19-24.
Petrik Béla: “Engem csak a vers véd…” Hitel, 2015. január p. 6-18.
Tóth László: nagygazsi Tóth László: Határsértők. Önarckép - másokban. Budapest, Gondolat Kiadó, 2015. p. 347-365.
Petrik Béla: Emlékezetvesztés ellen Hitel p. 32-37., 2017. január
Petrik Béla: “…Szívébe égették a szabadságot!” Bárkaonline, 2017. április 25.
Falusi Márton: Nagy Gáspár autoreflexív beszédmódja[1] Bárka, 2018. 3. p. 66-71.
Pécsi Györgyi: Millenniumi ódák Nagy Gáspár költészetében Bárka, 2018. 3. p. 72-76.
Radics Éva: A kincs, ami van Kézirat, 2018.
Jánosi Zoltán: Villámló TEJFOGAK Vár, 2019. 3. sz. p. 30-38. (Koronatűz) (Halántékdob)
Cs. Varga István: Nagy Gáspár monográfusáról – Görömbei Andrásról Vár, 2019. 3. sz. p. 38-45.
Ködöböcz Gábor: A költészet liturgiája Nagy Gáspár Sárfelirat című kötetében Vár, 2019. 3. sz. p. 46-51. (Sárfelirat (Posztumusz versek))
Szakolczay Lajos: Legényrészlet, ZöldErvin optikával Vár, 2019. 3. sz. p. 52-56. (Augusztusban, Ludvík Jahn nyomában (legény-részlet )) (Kanizsa-vár (vissza))
Bobory Zoltán: Személyes hangon Nagy Gáspárról Vár, 2019. 3. sz. p. 56-59.
Cs. Varga István: Bencés hagyatékból költői örökség Présház Hírportál, 2019. április 5.
Falusi Márton: Költői igazságszolgáltatás és politikai teológia Nagy Gáspár lírájában Magyar Szemle, 2019. 3.sz.