Írások a költőről - Kritikák, elemzések, laudációk

Magyar vérnyomás

Mióta nem tartom ujjaimat a magyar politika ütőerén, leala­csonyodott a vérnyomásom. Nem a normálisnak mondott mértékre, annál lejjebb, így kávékkal kell föltornáztatnom a kívánatos, sza­bad mozgást megengedő szintre. Amikor már nem tudom, és ami­kor még nem tudom, hogy mek­kora a vérnyomásom.

Egyáltalán: vérnyomásmér­ték-tudat nélkül élem az életem. Ez nagy körültekintést igénylő tevékenység, de hát így lehet megmaradni ebben a világban, így lehet életkorhatárokat kitolni, eltolni, feszíteni. Vagyis ha nem izgatom föl magam túlzot­tan, feltehetőleg tovább élek. Például nem gondolkozom a kelleténél többet a nemzetpropagandai intézmény körül cso­portosuló ótvaros és ostoba és kisszerű és durva és sértő indoklásokon és az ugyan­ilyenforma ellenindoklásokon. Nekem magyar vérnyomásom van. Ne tessék ezt ingadoztatni. Ezt magamnak mondom, a ben­nem együttélő hagyományőrző és szabadelvű magyar lélekrészeimnek.

Miután leszakadtam a mai magyar tömegkommunikációs eszközökről, azaz nem függesz­tem szemeimet a tévére, és nem fülelek a rádióhangokra, az újsá­gok áttanulmányozása is egy gyors folyamat mostanában, ki­jelenthetem: nem tartom ujjai­mat a mai magyar politika ütő­erén. És ez így jól van.

Alkalmasint már versesköny­vek nézésére is alkalmas vagyok.

Tegnap sikerült például egy húzásra elolvasnom Nagy Gáspár Mosolyelágazás című legújabb könyvét. Már csak vérnyomás­karbantartási szempontból is feltétlenül érdemes volt nekem verseket nézni. Mert azok a mondatok, azok a képek, azok a szófüzérek, azok a kétségtelen kétségek, amik Nagy Gáspár nagy tisztességgel megcsinált verseskönyve olvastán keresztülsétáltak agyamon, azt a pa­rancsot közvetítették, hogy: tes­sék beállni a normális érfal-használatra! Vigyázni, nem nyo­mulni. Hogy maradjunk épek. Hogy nagyságunkban-egészünkben és kicsinységünkben-összetörtségünkben is hasonlók és méltók lehessünk-maradhassunk ahhoz, aki által teremtet­tünk. A Teremtőhöz. Hát erről beszél nekem a költő, erről a föntet a lenttel összeszálazó vi­szonyrendszerről, a lélekmély magasáról, az ég mélykékjéról, hogy végre konkrét is legyek: az óceán fölötti viharban bukdá­csoló repülőgépről, amiben ott van az átélő-túlélő Nagy Gás­pár. Aki majd, hisz ez a dolga, tiszta és szép versmondatokat készít arról, milyen Amerikában magyarnak lenni, és micsoda érzés egy mexikói kaktusz tövé­ben a magyar költőnek indiá­nokra várni.

A költészeti tevékenység nem versenyszerű. Nem az a győző, aki előbb ér bele a kegyelmi ál­lapotba. A költő akaratlagosan nem is tudja helyzetbe hozni magát. Tiszta beszédhelyzetbe, igazmondásba. A pontos szavak tiszta beszéddé rendezése ado­mány, képesség, tehetség — van. A költő csak akkor beszél, amikor kell. Hogy mikor kell? Amikor fontos beszélni. Hogy mikor fontos? Tudja ezt a Jóis­ten.

Négy évvel ezelőtt Nagy Gás­pár ásta azt az árkot a házam­hoz, amibe később az áramot a házamba hozó földkábel került. Miután átcsákányozta a házat a villanyoszloptól elválasztó földutat, és elmondta, ebben a mun­kájában, a fényteremtő előké­születekben, az úttörésben, a fönt-lent kapcsolat kialakításá­ban semmi költőit nem talál, szerencsére, ásójával az árok vé­gét kezdte mélyíteni. Úgy száz centi mélynél kiabált: gyere gyorsan, mi lett itt?

Forrás lett itt, Gazsi, vizet fa­kasztottál — mondtam, aztán hívtuk a vízműveseket, hogy fol­tozzák be a csőfeltörést.

Az akkori mosolyból idáig tar­tó mosolyelágazás indult, ezért jó szívvel ajánlhatom mindenki szíves figyelmébe Nagy Gáspár legújabb verseskönyvét. Mert szép és mert jó és mert igaz könyv.


Dippold Pál
Élet és Irodalom, 1993. júl. 16.


< vissza