Verseskötetek - Kibiztosított beszéd

“A szövegek a tapéta mögött ficánkolnak”

LAKÓTELEPI SZINDBÁD

Mindkét térdemen sebek:
átkozott padlószőnyegek!


EGY NAGYSZÍVű HÖLGYNEK

Most
az lesz az érdemem,
ha nem ér a nemem.


NADÁNYI-ÉREM

Csak nagy költő volt.
És csak a nőkre költött.


EGY JÉKELY-MINUTUM

A Frankel Leó utcára kigurul
– a zöldséges-kisasszonytól –
egy Nagyasszonynapi körte,
fölemeli, ámuldozik s két
női mellhez méri – mindörökre.< vissza Kibiztosított beszéd verseskötethez