Verseskötetek - Kibiztosított beszéd

Átutazol

70 Határon át egy
9 soros versvágányon

H    allom a hangod
A    lkalomadtán
T    ávoli éjben
Á    tutazol = = = = →
R    emegő lámpást
GY orsvonatodnak
Ő    rbódém villant
Z    ászlószünetes
Ő    rült napokon →

(1984)< vissza Kibiztosított beszéd verseskötethez