Verseskötetek - Sárfelirat (Posztumusz versek)

“Golgota orma: szenvedés győzelme”

Hálaadó ének Mindszenty József hercegprímás, bíborosért

(Énekelhető az Isten hazánkért dallamára is)

Vas vármegyében, Hegyhátnak szülötte,
Mindszent porából vétetett a Mennybe.
Édesanyjának neve volt Borbála,
Égi Szentanyánkhoz

szálljon érte hála!

Éber Jópásztor, hitben törhetetlen,
barna és vörös veszedelem ellen
Egyházát s népét védelmezte bátran:
Nagy hősiességből

mindenkor példát ad!

„Golgota orma: szenvedés győzelme”,
Krisztusnak sorsát sorsával hirdette,
s nem törhették meg gonosz diktatúrák,
mert mellette mindig

pártfogón az Úr állt!

„Vádolók vádja néked dicsőséged”,
Mindszenty József, űzött (árva) magyar néped
kéri az Úrjézust és a Boldogasszonyt,
hogy szent életedért

bő hitet fakasszon!
(2005. március 3.)

Nagy Alajos szíves kérésére lejegyezte és verssé szerkesztette Isten kegyelméből Nagy Gáspár vándorénekes, ki született vala Bérbaltaváron, 5 km-re M. J. falujától.< vissza Sárfelirat (Posztumusz versek) verseskötethez