Verseskötetek - Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek)

Már hamuval rajzolgatok

Görömbei Andrásnak

Mikor nem lehetett
akkor énekeltek
s hallgatnak mikor
lehet – meglehet
épp ezért költők
versek tengeralattjáróiban
megpattant tüdejűek.

*

Mert nagyon a miénk
ráégünk erre a földre
mosolyunk rámegy
bánatunk ráég
már hamuval rajzolgatok
Isten ablakán egyre
de Ő vár – vár még.

1989. május havában< vissza Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek) verseskötethez