Verseskötetek - Kibiztosított beszéd

Még boldog és alszik

Egy kisfiú
kinyitja szobád ajtaját
álmában beszél
hadonász
pisilni megy
húz maga után
el ne tévedjen
hatalmas néki
még a ház
egy kisfiú
ágyához megy
álmába fordul
alszik
még boldog
de ő is felnőtt lesz
álomtalan
rosszkedvű felnőtt
ki azt is sajnálja
hogy itt élt
és közben
lassacskán felnőtt< vissza Kibiztosított beszéd verseskötethez