Verseskötetek - Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek)

Ott fönn

Szabad vagyok már
m i n d e n e k t ő l
barátaimtól

ellenségeimtől

akik ha vesztem
is akarják
a beborult égre
nevem írják
s eljövök onnan
esőnek hónak
vígasztalanokat
vígasztalónak
az ég szürke lapján
ott fönn – tűnődöm
mennyei betűkön< vissza Múlik a jövőnk (Válogatott és új versek) verseskötethez