Verseskötetek - Ezredváltó, sűrű évek

Pótvizsga-tétel

Czesław Miłosz írja a Rabul ejtett értelemben
hogy a kommunisták naponta bebizonyították
– tegyük hozzá: elég brutálisan! – a kétkedőknek
azt a marxi tételt miszerint
a lét határozza meg a tudatot
s védekezésképpen a társadalom egy jelentős része
ezt a nemes gondolatot így fogalmazta át:
a határozza meg a tudatot…
itt szó szerint alkoholra gondolt
aztán később a szlengben használatos
értelmére gondoltak tehát a pénzre
amely korunkban valóban a lét megdönthetetlen alapja
s ebből levezethető a tudat minden rezdülése:
azaz a tudat váltása megőrizheti a lét állandóságát
ez már a kommunizmus agóniája utáni fejlemény:
tehát a tudat igazodik a megismert jó-léthez:
látszólag könnyedén vált
(nézetet sőt hitet is!)
s hogy mindezt elviselje
megint csak szükségeltetik
mert a segít a tudat forgásának
de azért a jobban forog mint a tudat!< vissza Ezredváltó, sűrű évek verseskötethez