Verseskötetek - Sárfelirat (Posztumusz versek)

Visszhangzó lépcsők egy eleven Balassi-szoborhoz

Némely dallamomban 

súgásod ahol van
te nyitottad meg számat

 
Énekem legvégül

majd veled is békül

tizenhatodik század!

 
Láttam ifjan én már

nemzetem mint rontják

szakadatlan pörökkel

 
Minden ékességit

földig lerombolják

veretik az törökkel

 
Dúlásra jött hordák

mindig megóhajtják

szüzeknek szép seregit

 
Viszik Drinápolyig

gyalázzák napestig

rajtuk vajon ki segít?!

 
Vannak aztán bévül

fajtámnak díszéül

pogánynál pogányabbak

 
Elöntött a posvány

vélük hadakozván

fertelmes utálatban

Bűnben hentergésem

reménytelenségben

láttam magam már holtan

 
Szívemnek balzsamát

homályban keresvén

magamat kaszaboltam

 
Bánkódván eleget

pokolra szánt lelkem

bocsánatért elhoztam

 
Hogy bűnöm oldoznád

merészeltem hozzád

folyamodni imákkal

 
Messzi zsoltárokbul

gyakorta kicsordul

könnye Dávid királynak

 
Ezért lobogómon

zsoltáros hárfája

életemet kimondja

 
Kardom tükörére

envérem is csordult

édes hazámnak gondja

 
De nem véres szablya

nem is szemek rabja

volnék Balassi Bálint

 
Zólyomnak szülötte

világnak űzöttje

bátran elédbe áll itt:

 
lelkemet akartad

szívemet facsartad

testemet megrongáltad

 
legyen akaratod

sorsom záróköve

lelkem immár tenálad

 
Legszebb dallamomban

zúgásod ahol van

te nyitottad meg számat

 
Énekem legvégül

veled is megbékül

tizenhatodik század!

 

 (2004)< vissza Sárfelirat (Posztumusz versek) verseskötethez