Verseskötetek - Kibiztosított beszéd

Zászlótartó

Korniss Dezsőnek
(¾ százados tricolorjáték)

Párizsban pápuák pihentek
pupillám párkányain
pipitér permetben pirultam
pokoli pázsiton
pénteken perecem pántlikája
pár pint pálinka
——————————
Fáklyás férfiak figuráztak
fenevad farkasokkal
fények fonalán figyelmünk
följebb futhatott
fehéren forrtak fülembe
félrevert faluk
——————————
Zárlatos zenegép zörgése
zárórát zabál
zúzdában zizeg Zójácska
zajos zendülése
zászlók zuhannak zenitről
zajtalan zárkába< vissza Kibiztosított beszéd verseskötethez