Prózakötetek -

Amíg fölragyog a jászol

A születésnél nincs nagyobb csoda! S következésképpen minden születés új esély arra, hogy a nagyon várt Gyermek által változzék, jobbuljon a Világ.
Ennek a csodának kétezer esztendeje hírelői: karácsonyi pásztorai, angyalai, sőt nagyon is világias énekmondói támadnak. Nemcsak a jászol és az esemény közeléből, de a teremtett Világ minden szögletéből. Mert a betlehemi csillag és jászol átragyog szárazföldeken és tengereken. Mindig idelátszik…
Az én gyermekkorom rorátés hajnalainak emléke máig előhívhatóan, idézhetően pontos: csikorgó fagyban, kiscsizmában, embermagasságú hófalak között megyek a harangszó iránt. És a versek – az időben – jődögélnek utánam.
Válogatásunk az új évezred első karácsonyát szeretné illően köszönteni. Az elmúlt harminc esztendő verses szívdobbanásait Keresztes Dóra ihletett „kardiogramjai” teszik láthatóvá.

(2001)< vissza prózakötethez