Verseskötetek -

Az ún. nyelvkritikus költészet manifesztumának rekonstruálása eredeti dánból és honi sajt(ó)ból

(margináliák, vidám betérőkkel)

mindenekelőtt volt a tej
jóval a fű előtt
és legkisebb egysége
az 1 indiai szarvasmarha
miből a nyelvevolúció
egyenest anticipálja
a metadánsajtot
lukkal és luk nélkül
okkal és ok nélkül
"a szilva megkékül
a költő kibékül"
mutatóban így szól a
hagyományos dalnépformula
ellenben M I még a
mikrokontinuitás
gyanújába sem keveredhetünk
mert pl. a fül = (fala van
a fülnek) negligálja a szemet
fagypont alá hűti a szívet
és végre a nyelv a nyelvet
a nyelvre használja
a nyelv bátran csak nyelv
akar maradni ergo
a nyelv nyal
egy merőben más nyelv
nyelvemléknélküli nyelv
a mellényelvelés finanszírozott
nyelve… (K-K-Europ-rapidgyorsaságú
változat hozott anyagból
fölényre alakítva de örök
késésben a neoneoneosajthoz)
és ez szomorú fiúk…
szavak csak más nyelven szavak
esetleg még a fölnégyelt-
nyolcadolt-tizenhatodolt
szavaknak lehet esélyük
az ilyen művelet = kritika
felboncolás eltörés szétszerelés
de ez még 0: 0 = 0 avantgarde
mert hol itt a "nyugtalanítás
a nyugtalanságban, hódítás az
újonnan felfedezett szellemben"

hol itt az "igazi szemantikai
földrengés"
mosolyog kérdőn
bajusza mögül Végel L. a
legmérvadóbb teoretikus és
Tolnai O. a hitelesített új-vidéki
európacsúcsot dobó
végel-adás vég-elad-ás előadása
után lazánszép szakállába túr:
"a duna cepelje a sok koszt
és a kanizsai lajos úr többségi |
kisebbségi | könyvtárát békás     erre"
                                             megy

(és elcepelte félig
lefagyva a platón ült
görnyedve akár a görög bölcs)
de fő hogy M I nyelvkritikusan
önkritikusan elnyelvülten
közelgünk el-költőinkhez
ki mit esz… belőle az a végén
metanyel-v         "hideg elv               |
és elme | lúgozott hypózott                
|  anonim
kelme | szürke a drága | olcsó             | 
song
az ára | de majd lesz drága es"
           |
túlontúl gépies
mintsem népies
és főleg nem képi
képtelenül képzelettelen
nincs benne búslongo-bárd-kodás
ha leng a lobogó színezoteriája
mit nekünk színek
csak a szószedetből elsajátított
félvörös hát- és bélszínek
készülhet poezisinternacionalis
beefsteak és van hozzá hátszél
tehát "szél(es) a la manche-csatorna     |
vékony a jég rajta                             
|   song
ha elcsúszol kisangyalom                    
|   m. f.
végigmegyünk rajta-d" 
                       |
marginális tényezőként még
mindig feltűnhet bármelyik
partperem így mondá
egykoron szerdán legalább
két lángelme a két dán
Hamlet = lenni vagy lehetetlen
vagy lehetséges ha igazán nem
tehetséges az illető
és
Kierkegaard Søren ki szőrén
ülte meg a hullámzó múltszázadot
csupán és bölcsen csak a Vagy-
vagy-
ra szorítkozott s mikor
kint volt a vízből szárítkozott
az immanenciát kínáló sajtpapíron
átértelmezhető végül
általunk a lét ha már
kisüt a sötét kigyúl
gyufánk kifut a tej
ki-be nő a fű neoavantgarde
ösvényeken kitaposott
cipőben már a neoneonovus
is kitaposott cipő lehet
de M I írjuk le a római
számot latin betűre fordítva
ezeregyedikként hogy fuimus
míg bezümmög a Moszkva térre
a kitömött        56-os busz
várakozásunk menetrendjéhez
tárgyilagosan is igazodva< vissza verseskötethez