Verseskötetek -

Esztergomi apokrif

Dobokai Sándor Györgytől, Balassi gyóntatópapjától származik az első hiteles leírás a költő haláltusájáról. Utolsó szavai így hangzottak: "Tuus miles fui Domine. Tua castra secutus sum." (" A Te katonád voltam, Uram. A Te seregedben szolgáltam.") Az értékes dokumentum a Pannonhalmi Apátság Főkönyvtárában található. De Dobokai Sándor György évek múltán, emlékezetből, hogy a költőt megidézhesse hallgatóságának, így rakosgatta össze szavait.

Tusakodván bévül
       én igaz Istenem
              soha nem is másokkal
hajolj Te most fölém
       egekből leszálló
              minden angyalaiddal.

Szívem humuszába
       legszebb hónapodat
              virágostul borítsad
sebemnek üszökét
       lázam futosását
              erősen csillapítsad.

Hűsítő kedvével
       csobogó nagy vized
              testemet ha megfolyná
Danubius forrás
       szikkadt nyelvem tövét
              élesztené olyanná

mivel Téged Uram
       végcsatám porondján
              híven dicsérhetnélek:
katonád voltam itt
       angyalid kürtszaván
              táborodba megtérek.

(Lejegyezvén az Úr 1994. esztendejében)< vissza verseskötethez