Verseskötetek -

Hány nyelven is…?

"A szétzilált szó kibogozza
az összekuszált értelmet"
(K. Géfin L. – in Traktus)

Hány nyelven is leszek?
ahány nyelven
tűrhetően hallgatok
halogatom a terjeszkedő
h a l á s t
rám terül a csönd
no persze
mint palást
palástul az eladott ház
pattog a MOSTOHA
csillagtalan éjben
repedezik a levegő
mondhatnékja
sehol sehol
Holdomiglan sápadt fényével
az anyanyelvi holtodiglan
de addig még
elzarándokolok x-szer
tested altemplomába
eldadogom még hangtalanul
az utolsó kolduló imát
lépcsőiden föl-le föl-le
térden csúszva
miasszonyunk
hány nyelven is:
egy és ugyanő
ÉDESANYÁNK< vissza verseskötethez