Verseskötetek -

Hercegi egyfüst

Mintha valamelyik
fönti herceg
pipafüstjét
felénk fújná
megannyi kéménybe
kályhába
föntről beledugná
nem gondolnánk
mi sem
szénre fára
csak azt kérnénk
tisztelettel
ne fogyjon ki
hercegünknek
pipatára
meg még azt is:
ne legyen
a decemberi
égi füstnek
nagy az ára!< vissza verseskötethez