Verseskötetek -

Holtodban is szegény…

megrendülten írom
a Költő 70. születésnapja után,
1993. november havában

      Sírodon     annyi     sincs:
      K.   I.    –     aki     voltál,
      itt      nyugszol      valahol
      – lehet,   játszol  is   tán  –
Mert   fejfád,   sírköved   voltnincs,
      és  MűVED  is  letiltván!
      Holtodban   is    szegény,
      szegény YORICK ISTVÁN.< vissza verseskötethez