Verseskötetek -

K(o)ór-tan

Mielőtt beledöglünk megállapítják
leképezik és kimutatják. Kétszáz
szigorúan bizalmas dosszié vakító
lapjain zizeg. Betűt is eszik ha
nincs más reggelire. A lélek- és
lelkiismerettatarozó nagyvállalat

menetrendszerűen késik a helyre-
állítási munkálatokkal. De nem
annyira hogy ne készülne időnként
valami látványosság szinte a sem-
miből. Így aztán a szorgalmas dol-
gozók bezsebelik a csodálat + taps +
kitüntetés + jutalom négykarátos mor-
zsáit. Viszont a k(o)órokozót nem
teszik a kirakatba nem rajzolják
elejtendő bölényként a város kapu-
jára. SkálaÁgi nem ezt skálázza.
S a hétfői kabaréban is csak az
államférfiak kivasalt humorérzékén
tűnődhetünk. És azt szivárogtatják
a főcsaptelepek hogy pusztán kör-
nyezetvédelmi humanitárius stb. meg-
gondolásból nem küldjük a Marsra.
De a határállomáson égtájaktól füg-
getlenül lötyköljünk k(l)óros vizet
üres mancsainkra. Ez a k(o)ór már csak
ilyen. Tudunk róla. Van. Kicsit kö-
rülírva s a gyöngébbek kedvében járva:
korkór a neve és körkörösen terjed.
Aki végül megmenekül tőle az sem ok-
vetlenül a szerencse fia. Mint mondják
a jólinformált hettita bölcsek: minden
egérút viszonylagos ha semmi hír a
macskák végleges mennybemeneteléről.< vissza verseskötethez