Verseskötetek -

Nyelv-tan

Átdöcög Ázsián Európán
a szamaraskordé és tomboló
orrhangon   i á z   villanó küllők-
betört behódolt behúzott
nyakú és leginkább "modern"
vonalú írástudókra akik
a szárítókötélre aggatott
szavak színének puszta sor-
rendjében vélik föltalálni
majd föltálalni végül k-iá-
rusítani (nincs jobb szavunk)
a semmi tündöklő árnyalatait
és nyomukban már védhetetlen
igazságok szava mögötti őr-
mezeit tiporja iázva vivátozva
mígnem a nyelv harangnyelv
és a kötél harangkötél a hang
meg átkong Ázsián Európán< vissza verseskötethez