Verseskötetek -

Üzenet és kibúvó egy másik hullámhosszon

Amíg hazáig érek pontosan két kilométert
gyalogolok az út elég hosszú és eléggé nép-
telen még zöld réten is átvezet ha éppen
tavasz van ezen az úton lehet gondolkodni
mindenféle okosat kitalálni és természete-
sen elfelejteni is mert nem tanácsos gon-
dolatokkal főleg versdarabokkal hazatérni
abból csak baj lesz tapasztalataim szerint
de azért esz a fene hogy lejegyezzem a leg-
fontosabbakat de ez komplikált a múltkor
is elmart a családom amikor egy franciakoc-
kás lapra amit istenbizony úgy fújt elém
az otthoni huzat feltehetőleg a konyhakre-
denc poros tetejéről mert már élénksárga
volt nagyon csak úgy elkezdtem írni egy jó
helyre eldugott de elővarázsolható ceruzá-
val ordítottak hogy papír a lakásban erre
jönnek majd az egerek patkányok és más mező-
ről beszökő rágcsálók aztán mosdás gyorsan
vacsora gyorsan és jött a családi bíróság
döntése ahol a kiszabott bűntetés "fénypont-
jaként" a leírt négy és fél soromat is felol-
vasták minden egyes szónál harsányan viho-
rásztak és egyenként kérdezgették apa te
tiszta hülye vagy még mindig nem nő be a
fejed lágya amikor az iskolában deviáns
magatartásról kellett példát mondanunk hát
rögtön veled hozakodtunk elő mert benne
van a legjobb szakkönyvben hogy az író i-
rogató emberek valahol deviánsak bomlaszt-
ják és nem építik amit a nemdeviánsak su-
gárzó hittel és jellemmel magasra tornyol-
nak de mi hiszünk a családi terápiában
még egy darabig és nem adunk be a nagy
íráselvonóba       ezt teljesen emlékezetből
álmodom önnek szerkesztő úr mivel tudom
hogy híres rádióamatőr hátha veszi jeleimet
ez itt egy ún. üzenet másik hullámhosszon< vissza verseskötethez