Verseskötetek -

Variációk

(zárthelyi W. S. tanár úrnak)

1.

kés a nyár homlokában
vér a tenger homokában
füst a hegy oldalában
kín az ember mosolyában

2.

nyár homloka késben
tenger homoka vérben
hegy oldala füstben
ember mosolya kínban

3.

a) kés a nyár     b) kész a nyár
    vér a tenger       vár a tenger
    füst a hegy         fest a hegy
    kín az ember     kan az ember

4.

emberhegy
    oldalmosoly
        nyártenger
            homokhomlok< vissza verseskötethez