Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díj

Díjazottak:A Nagy Gáspár Alapítvány Kuratóriuma a 2014. január 25. napján tartott ülésén hozott határozatot a Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díj alapításáról.
A Díjat az Alapítvány Kuratóriuma azzal a szándékkal alapította, hogy minden évben egy alkalommal, Nagy Gáspár költő születésnapjához, május 4-éhez kötődően, elismerje egy olyan alkotó teljesítményét, aki Nagy Gáspár költői-közéleti munkásságának szellemiségéhez kapcsolódóan kiemelkedő irodalmi, művészeti értéket hozott létre.
A Díjat olyan személy kaphatja – állampolgárságtól függetlenül -, aki szakmai, művészi alkotói tevékenységével és magánéleti példamutatásával képviseli, felmutatja és gyarapítja a magyarság irodalmi, művészeti értékeit.


A Díj Csíkszentmihályi Róbert az „Erdő temploma” című bronzplakettje és pénzjutalom a támogatások függvényében. A Díjat és annak költségeit – a külön támogatói szerződésekben rögzített – támogatások felhasználásával a Nagy Gáspár Alapítvány fizeti és rendezi.

A Kuratórium határozatának meghozatalakor ígérvénnyel bírt a Díj finanszírozására a következő támogatóktól:
–    Budakeszi Város Önkormányzata,
–    Vasvár Város Önkormányzata,
–    Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium és
–    a Hitel folyóirat

2016-tól megszűnt a támogatás a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium részéről.

2016-ban és 2017-ben az eredeti támogatók mellé Pannonhalma város csatlakozott.

2018-tól 3 támogató – Budakeszi és Vasvár városok önkormányzata, valamint a Hitel folyóirat – biztosítja a Díj pénzügyi fedezetét.

Az Alapítvány Kuratóriuma a Díj odaítélésére kuratóriumot hozott létre, amelybe az alábbi személyeket delegálták:
–    A Nagy Gáspár Alapítvány:  Monostori Imre és Nagy Gábor kurátorokat,
–    Budakeszi Város Önkormányzata: Ádám Évát, a Nagy Gáspár Városi Könyvtár igazgatóját,
–    Vasvár Város Önkormányzata: Gergye Rezsőt, a Nagy Gáspár Kulturális Központ igazgatóját,
–    a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium: dr. Borián Elréd atyát, /2016-17-ben Pannonhalma Város Önkormányzata Kovács Szabolcs jegyzőt
–    a Hitel folyóirat: Papp Endre felelős szerkesztőt,
–    az Alapítók közösen: Szabó Mártát.

A kuratórium tagjai első ülésükön Monostori Imrét választották meg elnöküknek. A kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól, feladatukat díjazás nélkül látják el.
A Kuratórium ülései nem nyilvánosak. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

A díjazott személyére az Alapítvány és a Díj Kuratóriumának tagjai tesznek javaslatot. Csak egyéni, személyes jelölések vannak, az egyes jelölő személyek külön-külön és egyazon határidőre nyújtják be javaslataikat. Kívánatos, hogy egy jelölő személy több jelöltet nevezzen meg: így színesebb és gondolkodásra inkább serkentő lehet a folyamat s meggyőzőbb a végeredmény.

A jelöléseket a Díj kuratóriuma elnökének kell eljuttatni az általa megjelölt határidőre.

A Díj kuratóriuma a döntést hozó ülésen az un. görgetős (és nyílt) szavazással dönt: mindegyik jelöltről külön szavaz: bent maradjon-e a folytatásban vagy ne. Az egyes fordulókban a legkevesebb szavazatot kapó jelöltek kiesnek. A végén bent maradt 3-4 jelöltről már beszélgetés keretében – de itt is egyenként és szavazással – kell dönteni: bent maradjon-e az adott jelölt a további menetekre vagy ne. A legvégén értelemszerűen csak egyetlen jelölt marad: ő a nyertes, övé a díj. A Díjban részesítendő személyről a Díj Kuratóriuma legkésőbb minden év március 31-ig hoz döntést. A döntéssel egyidejűleg a Kuratórium arról is határoz, hogy a jelölt méltatására (laudáció) kit kér fel.